اشتغال برای معلولان

کارگاه گلیم‌بافی معلولان بهزیستی سیرجان افتتاح شد

/post-704

کارگاه گلیم‌بافی معلولان بهزیستی زنان سرپرست‌ خانوار در سیرجان افتتاح شد و در این کارگاه 20 نفر از مددجویان معلول پس از گذراندن دوره‌‍ آموزشی فعالیت خود را آغاز کردند.