استان البرز

فراخوان تأسیس شبکه حمایتی برای فرزندان انتقال‌یافته به زندگی مستقل

/post-1163

معاونت امور اجتماعی اداره بهزیستی استان البرز در نظر دارد به منظور راه‌اندازی شبکه حمایتی فعال برای فرزندان انتقال‌یافته به زندگی مستقل از کلیه مؤسسات حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری کند.


تحویل ۱۰۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان البرز

/post-648

مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: ۱۰۰واحد مسکونی در یک‌سال گذشته تاکنون برای نیازمندان این استان احداث، تکمیل و به آن‌ها واگذار شده است.