آموزش عالی

کمک ۳۰۰ میلیارد تومانی خیرین به دانشگاه تهران در سال 1402

/post-1034

محمود کمره‌ای؛ مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران بیان کرد: بیش از ۱۲۰۰ خیّر نیک‌اندیش در قالب عضویت در بنیاد حامیان دانشگاه تهران، در طول سال گذشته مبلغی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه تهران کمک کرده‌اند.