آزمایشگاه کامپیوتر

تاسیس آموزشگاه کامپیوتری در کرانۀ باختری با همت خیرین کویت و فلسطین

/post-666

با همت خیرین از کشورهای کویت و فلسطین، یک کارگاه کامپیوتری که می‌تواند  به شش‌هزار دانش‌آموز، دانشجو و پژوهشگر فلسطینی خدمات ارائه دهد، در شهر  «دوره» واقع در کرانۀ باختری فلسطین راه‌اندازی شد.