آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

فروش انگشتر و مدال‌‌های ورزشی برای آزادی زندانیان غیرعمد کرمانی

/post-1015

یک انگشتر و چند مدال ورزشی به عنوان هدیه‌هایی خاص، برای کمک به آزادی زندانیان غیرعمد که به دلیل ناتوانی مالی به دور از خانواده‌هایشان در زندان بسر می‌برند، در کرمان به فروش خواهد رسید.