Assemble app

نرم‌افزارهای مدیریت داوطلبانه تامین غذا، ابتکار یک خیریه در انگلیس

/post-1175

خیریه تراسل تراست  «Trussell Trust» با طراحی اپلیکشن‌های رایگان مدیریت خدمات داوطلبانۀ غذا توانسته است علاوه بر بهینه‌کردن خدمات به اعضا و داوطلبان خود، به سایر داوطلبان در خیریه‌های دیگر هم خدمات ارائه دهد. این خیریه در همکاری با بانک‌های محلی غذا در انگلیس، در سال گذشته، به بیش  از سه میلیون نفر، مایحتاج ضروری و غذا رسانده است.