گاتسمن

انتقاد «رسول جعفریان» از عملکرد نهادهای عمومی برای جلب اعتماد خیرین

/post-738

رسول جعفریان؛ استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر برجسته تاریخ با اشاره به کمک  یک میلیارد دلاری روت گاتسمن به یک دانشکده پزشکی در نیویورک، گفت: در اینجا  اگر کسانی پول داشته باشند، از چنین کمک‌هایی دریغ دارند، شاید چون نهاد دانشگاه را متعلق به عموم نمی‌دانند، بلکه مِلک کسانی می‌بینند که به  مصلحت، هرکاری می‌خواهند می‌کنند.