کریسمس

جوانان مسلمان انگلیس 750 بسته كریسمسی به مسیحیان نیازمند اهدا كردند

/post-490

اعضای انجمن جوانان مسلمان احمدیه (AMYA) در انگلیس با اهدای 750 سبد كریسمسی، در شادی جشن سال نوی میلادی با مسیحیان نیازمند شریك شدند.