کارتخوان

صدقه را با کارتخوان‌ نانوایی‌‌ها بپردازید

/post-1187

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران از اجرای طرح پرداخت صدقه از طریق دستگاه‌ کارتخوان‌ هوشمند نانوایی‌ها در سطح استان خبر داد.