پزشکی قانونی

لزوم ورود خیرین به حوزه پزشکی در خراسان‌‌شمالی

/post-1242

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌‌شمالی گفت: با توجه به کمبود و محرومیت‌های استان نیاز است خیرین به این حوزه به منظور خریداری تجهیزات پزشکی ورود پیدا کنند.