همراهان بیماران

فرصت کار خیر برای حاشیه‌نشین‌های بیمارستان

/post-865

چندی پیش، گاز منوکسیدکربن در فضای سربسته بازهم قربانی گرفت و متأسفانه، پدر و مادر یک کودک یک‌ساله، مقابل یکی از بیمارستان‌های تهران جان خود را از دست دادند. با توجه بر اینکه وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها در بودجه‌های خود، ردیفی برای اقامت همراهان بیمار ندارند، خیرین بیش از پیش می‌توانند بر یاری‌رساندن به همراهان بیماران در کلانشهر تهران اهتمام ورزند.