نمایش بک تو بلک

آزادی ۳۲ زندانی غیرعمد با تئاتر «سجاد افشاریان»

/post-703

سجاد افشاریان که به تازگی برای اجرای نمایش «بک تو بلک» در مشهد حضور داشت، عواید چندین نوبت اجرای این اثر را برای آزادی زندانیان اختصاص داد.