نذر امسال من

همزمان با ماه محرم طرح «نذر امسال من، حمایت از یک یتیم» در زنجان آغاز شد

/post-1300

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: همزمان با ماه محرم طرح «نذر امسال من، حمایت از یک یتیم» آغاز شد.