نذری

خیرین چگونه می‌توانند نذوراتشان را به خیریۀ کهریزک اهدا کنند؟

/post-1316

مؤسسۀ خیریۀ کهریزک میزبان عزاداران سیدالشهدا (ع) و یاران با وفایش خواهد بود و نیکوکاران می‌توانند نذورات خود را به صورت نقدی یا در قالب مواد غذایی خام به این مؤسسه اهدا کنند.