نابینا

یک معلول یا نابینا باید حق داشته باشد که بتواند نماینده مجلس شود

/post-895

کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان کشور در گفت‌وگو با خیر ایران اظهار کرد: بعضی از صحابه پیامبر (ص) معلول بودند و از جانب ایشان به حکومت شهرها گماشته می‌شدند یک معلول یا نابینا باید حق داشته باشد که بتواند نماینده مجلس شود یا مناصب اجرایی را تصدی کند