مهرستان

بخش تالاسمی بیمارستان «امید» مهرستان به همت خیرین افتتاح شد

/post-1020

رئیس بیمارستان «امید» مهرستانِ سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با روز جهانی تالاسمی، بخش تالاسمی این بیمارستان به همت خیرین افتتاح شد.