مسکن مددجویی

تحویل ۱۰۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد استان البرز

/post-648

مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: ۱۰۰واحد مسکونی در یک‌سال گذشته تاکنون برای نیازمندان این استان احداث، تکمیل و به آن‌ها واگذار شده است.