مروج پیشکسوت کتاب

مروج پیشکسوت کتابخوانی در ایلام بیش از 3 هزار جلد کتاب اهدا کرد

/post-1201

مروج پیشکسوت کتاب در استان ایلام از اهدا و توزیع بیش از سه‌هزار جلد کتاب در سه‌ ماه اول سال جاری خبر داد و گفت: از آغاز فعالیتم در سال ۱۳۵۰ تاکنون، راه‌اندازی و تأسیس کتابخانه یکی از برنامه‌ها و اهداف بزرگ و مستمر من بوده است.