مراسم ترحیم

هزینۀ یک مراسم ترحیم هشت زندانی جرائم غیر عمد را آزاد کرد

/post-559

مرد نیکوکار تهرانی به نیت امام هشتم (ع) با هزینه مراسم ترحیم همسرش، بدهی هشت زندانی نیازمند را پرداخت کرد.