مدرسه قرآنی

بانوی سالمند عراقی، منزل کوچک خود را وقف آموزش قرآن کرد

/post-1256

بانوی سالمند عراقی اهل شهر العماره، خانه کوچک خود را وقف آموزش قرآن و به یک مدرسه قرآنی تبدیل کرد.