مدارس خیرین

املاک خیرین در مسیر مولدسازی قرار نمی‌گیرد

/post-543

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: نماینده جامعه خیرین مدرسه‌ساز، عضو کارگروه مولدسازی وزارت آموزش و پرورش است و بر فرآیند مولدسازی املاک نظارت دارد به همین دلیل املاک خیرین در مسیر مولدسازی قرار نمی‌گیرد.