محمد شهرکی

تفاهم‌نامه راه‌اندازی سامانه ویژه ناشنوایان استان گلستان امضا شد

/post-924

تفاهم‌نامه راه‌اندازی سامانه ویژه کم‌شنوایان و ناشنوایان استان گلستان، میان معاون اجتماعی استانداری و رییس مجمع خیرین این استان، با هدف دسترسی 11 هزارنفر از کم‌شنوایان و ناشنوایان به امکانات خدماتی، اورژانسی، نظارتی و انتظامی امضا شد.