مجمع خیرین سلامت

خیرین سلامت به ۲۲۷ بیمار صعب‌العلاج همدانی کمک کردند

/post-1146

مسئول امور مشارکت‌های مرد‌می و امور مد‌د‌کاری مجمع خیرین سلامت همد‌ان از کمک به ۲۲۷ بیمار سخت‌درمان توسط این مجموعه طی یک‌ماه گذشته خبر داد.