مجمع خیرین

طرح ‌ایجاد مجمع خیرین استان‌ها به همت سازمان حفاظت محیط زیست

/post-957

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از تهیه و ابلاغ اساسنامه‌ای مشترک برای ایجاد مجمع خیرین در هر استان به منظور فراهم شدن بستر مشارکت داوطلبانه و خیرخواهانه مردمی در طرح‌های محیط زیستی و عام‌المنفعه خبر داد.