قلمچی

گردهمایی دانشجویان قدیمی دانشگاه تهران با هدف نیکوکارانه

/post-733

تعدادی از دانشجویان ورودی دهه‌های 40 و 50 دانشگاه تهران با حضور در بنیاد حامیان دانشگاه تهران، ضمن تجدید دیدار برای بورسیه دانشجویان مستعد، اعلام آمادگی کردند.