فعال اجتماعی

گفت‌وگو با فعال اجتماعی دهه‌هشتادی (2)

/post-897

پریا کوزه‌گر، فعال اجتماعی دهه‌هشتادی که در چند کانون منطقه‌ای و محلی در شهر تهران به طور داوطلبانه فعالیت دارد، در گفت‌وگو با خیر ایران از فعالیت‌های خود می‌گوید.


گفت‌وگو با فعال اجتماعی دهه‌هشتادی (1)

/post-896

پریا کوزه‌گر، فعال اجتماعی دهه‌هشتادی که در چند کانون منطقه‌ای و محلی در شهر تهران به طور داوطلبانه فعالیت دارد، در گفت‌وگو با خیر ایران از اقتضائات نسل نوجوان سخن می‌گوید.