فعالان فضای مجازی

دعوت بهزیستی استان تهران از فعالان فضای مجازی برای همکاری

/post-1120

اداره‌کل بهزیستی استان تهران با هدف تسریع آگاهی‌بخشی در حوزه سلامت اجتماعی از فعالان فضای مجازی دارای صفحات یا کانال‌های پرمخاطب و علاقه‌مند دعوت به همکاری می‌کند.