فراخوان

فراخوان بهزیستی برای تأسیس خانه‌های «تارک» با هدف توانمندسازی اجتماعی و روانی کودکان

/post-1296

اداره‌کل بهزیستی استان تهران در نظر دارد نسبت به صدور مجوز خانه‌های تارک به منظور مراقبت شبانه‌روزی و ارائه خدمات تخصصی به کودکان دچار اختالات هیجانی و رفتاری با پرداخت یارانه و کمک‌های بلاعوض اقدام کند.


فراخوان اداره بهزیستی گیلان برای صدور مجوز مراکز نگهداری کودکان کار و خیابان

/post-940

اداره‌کل بهزیستی استان گیلان نسبت به صدور مجوز مراکز نگهداری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کودکان کار و خیابان در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی از طریق برگزاری فراخوان به موسسات خیریه اقدام می‌کند.