طرح اکرام ایتام

کمک ۱۱ هزار میلیارد تومانی مردم به مراکز نیکوکاری کمیتۀ امداد در سال 1402

/post-1009

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: سال گذشته مراکز نیکوکاری ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی جذب و به خانواده‌های نیازمند ارائه کردند.