صلح و سازش

حاج عباس عربی چگونه سفیر صلح و سازش در ایران شد؟

/post-1072

حاج عباس عربی که برخی از او به «پرچمدار صلح و سازش» تعبیر می‌کنند، در دودهۀ اخیر موفق شده است با تلاش داوطلبانه و خداپسندانۀ خود، صلح و سازش را در بیش از 1200 پروندۀ قضایی برقرار و ده‌ها نفر از چوبۀ دار نجات دهد. رسانه خیر ایران به مناسبت پنجم خردادماه، روز نسیم مهر و حمایت از خانواده زندانیان، با وی که نقشی برجسته و ماندگار در حمایت از خانواده زندانیان داشته، به گفت‌وگو پرداخته است.