شهرستان سلماس

ضرورت همکاری خیرین با کانون پرورش فکری برای راه‌اندازی کتابخانه سیّار

/post-1233

 معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکاهن و نوجوانان در مراسم افتتاحیه کتابخانه سیّار روستایی در شهرستان سلماس گفت: کتابخانه‌های سیّار ظرفیت بسیار خوبی هستند و امیدوارم خیرین نیز کانون را همراهی کنند تا شاهد توسعه این مدل کتابخانه‌ها باشیم.