سیرجان

ساخت 11 مدرسه جدید در سیرجان با حمایت خیرین

/post-1003

مدیر آموزش و پرورش سیرجان با اشاره به ساخت 11 مدرسه و در حال ساخت بودن 27 مدرسه در سیرجان، خواستار کمک شرکت‌های معدنی و صنعتی و مراکز تولیدی و اقتصادی به آموزش و پرورش شد.


اهدای ۶۴ ویلچر به معلولان سیرجانی با برپایی پویش «همقدم»

/post-696

رئیس اداره بهزیستی سیرجان گفت: در پویش «همقدم» که با هدف تهیه ۹۴ ویلچر برای معلولان ضایعه نخاعی این شهرستان برگزار شد، ۶۴ دستگاه ویلچر به این معلولان اهدا گردید.