سنندج

توانمندسازی 1500 بانوی کردستانی به همت سازمان مردم‌نهاد «نوای باران»

/post-1004

مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد «نوای باران» کردستان با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ با اداره‌کل آموزش‌های فنی‌ و حرفه‌ای این استان گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، هزار و 500 بانوی بدسرپرست و خودسرپرست دوره آموزشی دیدند و گواهینامه فنی‌ حرفه‌ای دریافت کردند.