سمیرم

دانش‌آموزان سمیرمی با جمع‌آوری درِ بطری ویلچر یک معلول را تأمین کردند

/post-1216

دانش‌آموزان مدرسه نجمیۀ شهر سمیرم (واقع در جنوب استان اصفهان)، بیش از یک میلیون در بطریِ جمع‌آوری‌شده را در قالب طرح نیک‌خواه به انجمن خیریه‌ای در اصفهان تحویل دادند و یک ویلچر برای معلول نیازمند تحویل گرفتند.