زمین فوتبال

افتتاح زمین فوتبال در منطقۀ «تلنگ» با همت خیرین

/post-898

با همت مؤسسه خیریه «کودکان فرشته‌اند» و با حمایت خیرین مؤسسه خیریۀ «نیکان  ماموت»، یک زمین فوتبال مجهز در منطقۀ کم‌برخوردار «تلنگ» واقع در سیستان و  بلوچستان راه‌اندازی شده است. هدف از ساخت این زمین فوتبال، پاسخگویی به علاقه و استعداد سرشار نوجوانان و جوانان این منطقه در زمینۀ فوتبال است.