زاکانی

برای ساخت مسجد در پارک قیطریه، هیچ درختی را قطع نمی‌کنیم

/post-852

شهردار تهران در پاسخ به سؤال خبرنگاران دربارۀ ساخت یک مسجد وقفی توسط یک  خیّر در محوطه پارک قیطریه که حاشیه‌هایی ایجاد کرده است، گفت: ما در  پارک‌ها مسجد می‌سازیم، مساجدِ خوب هم می‌سازیم اما هیچ درختی را هم قطع  نمی‌کنیم.