زابل

آزادی ۱۲ نفر از زندانیان زابل به برکت مجالس امام حسین (ع)

/post-1349

معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان زابل گفت: دوازده نفر از مددجویان زندان زابل همزمان با دهۀ اول محرم با پیگیری رئیس و مددکاران زندان، همت خیرین و مساعدت مراجع قضایی از زندان آزاد و به جامعه و کانون خانواده بازگشتند.


افتتاح دو مدرسه ۱۲ کلاسه با همت خیرین در شهرستان زابل

/post-842

در نخستین روزهای سال نو، دومدرسۀ ۱۲ کلاسه با همت خیرین و اداره‌کل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در شهرستان زابل افتتاح شد.