رضا صادقی

خوش‌صداهای نیکوکار

/post-772

طی سال‌های اخیر، فعالیت نیکوکارانه در میان خوانندگان مشهور  کشورمان فزونی یافته است و چهره‌هایی همچون رضا صادقی، محمد معتمدی، محسن چاوشی و مصطفی راغب، اقدامات قابل تحسینی در عرصه خیریه انجام داده‌اند.