دکتر علی اکبر سیاری

دکتر سیاری: کار خیر نیاز به سازماندهی دارد

/post-884

دکتر علی‌اکبر سیاری، فوق تخصص بیماری‌های کودکان و موسس انجمن خیریه بیمارستان مفید درباره راه‌های ارتقای مشارکت پزشکان و کادر نظام سلامت در امور خیریه سخن می‌گوید.