درمان سرطان

درمان سرطان به روش الکتروکموتراپی با کمک وقف

/post-1247

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اوقاف در حوزه درمان سرطان به روش الکتروکموتراپی با کمک وقف پیش رفته است.