دانشگاه یزد

وقف کتابخانه با 80 هزار جلد کتاب توسط یک استاد دانشگاه در یزد

/post-1038

مکان جدید کتابخانه حقوق و علوم جنایی استاد «نجفی ابرندآبادی» با بیش از ۸۰ هزار جلد کتاب موقوفه اهدایی از طرف این استاد رشته حقوق و دوستدارانش در ساختمان عدل دانشگاه یزد افتتاح شد.