خیریه علی روحی

برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشکاران کم‌توان ذهنی با حمایت یک خیّر

/post-1248

اولین دوره مسابقات کشوری فلوربال المپیک ویژه(ورزشکاران کم توان ذهنی، اوتیسم و سندرم داون) با حمایت‌های حاج علی روحی؛ مدیر بنیاد خیریه «علی روحی» در مؤسسه خیریه کهریزک برگزار شد.