خیریه عترت بوتراب

مؤسسه خیریه «عترت بوتراب» و کمیته امداد تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

/post-517

مؤسسه خیریه «عترت بوتراب» و کمیته امداد، برای ارائه خدمات حمایتی، معیشتی و توانمندسازی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.