خیرین آبرسان

کمک ۴۰۰ میلیارد ریالی خیرین برای تأمین آب در خراسان جنوبی

/post-1168

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، خیرین ۴۰۰ میلیارد ریال در زمینۀ تأمین آب پایدار روستاهای استان مشارکت کرده‌اند.


آبرسانی به ۴۰ روستای ایلام توسط خیرین

/post-524

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام گفت: آبرسانی به ۴۰ روستای استان توسط خیرین آبرسان کشور در حال اجراست.