خوی

بزرگترین خانۀ سالمندان شمال غرب کشور نیازمند همت مسئولان و کمک خیرین

/post-1358

رئیس هیئت‌مدیره خانه سالمندان مهر کوثر خوی گفت: برای احداث فاز دوم سالمندان مهر کوثر شهرستان نیازمند حمایت مسؤلان در راستای تخصیص اعتبار هستیم.


کمک 400 میلیارد تومانی خیرین خویی برای مدرسه‌سازی

/post-1202

فرماندار خوی گفت: امسال برای تکمیل فضا‌های آموزشی، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب نهضت مدرسه‌سازی و با همراهی خیرین در خوی هزینه می‌شود.