خلخال

خیّر اهل شهر خلخال، بیش از دو هزار دست لباس به دانش‌آموزان اهدا کرده است

/post-943

خیّر اهل شهر خلخال، تاکنون بیش از دو هزار دست انواع لباس و همچنین امکانات و تجهیزات کمک‌آموزشی را به دانش‌آموزان مدارس خلخال اهدا کرده است.