خدمات درمانی و دارویی

در طرح «شهید خدمت» انجام می‌شود؛ ارائه خدمات درمانی و دارویی رایگان به 1000 بیمار در شیراز

/post-1122

با همکاری مشترک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و گروه‌های جهادی، خدمات‌رسانی درمان و داروی رایگان به هزار بیمار از مناطق کم‌برخوردار شهرستان شیراز در طرح بزرگ شهید خدمت آغاز شد.