خانواده زندانیان

کمک ۲۶ میلیارد ‌تومانی خیرین به انجمن حمایت از خانوادۀ زندانیان خوزستان در سال 1402

/post-1079

غلامرضا روشان؛ مدیرکل زندان‌های خوزستان از کمک ۲۶ میلیارد تومانی خیرین به انجمن حمایت از خانواده زندانیان این استان در سال 1402 خبر داد.