خانه تارک

فراخوان بهزیستی برای تأسیس خانه‌های «تارک» با هدف توانمندسازی اجتماعی و روانی کودکان

/post-1296

اداره‌کل بهزیستی استان تهران در نظر دارد نسبت به صدور مجوز خانه‌های تارک به منظور مراقبت شبانه‌روزی و ارائه خدمات تخصصی به کودکان دچار اختالات هیجانی و رفتاری با پرداخت یارانه و کمک‌های بلاعوض اقدام کند.