حاج محمود فرزانده

داستان یتیمی که خیّر و تاجرالتجار تهران شد

/post-1230

حاج محمود فرزانده، خیریه‌ای در محدوده گلوبندک داشت که خانه امید نیازمندان و به‌ویژه جوانان در شرف ازدواج بود و مسجدی در محله حسن‌آباد ساخت با این نیت که برای برگزاری مراسم ختم از هیچ صاحب عزایی پول نگیرند.